طرح پرسش جدید:
طرح پرسش جدید:

سوالات اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 18 شهریور 1399 در شنوایی سنجی توسط الهه کمالی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 4 شهریور 1399 در شنوایی سنجی توسط هژبری
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 4 شهریور 1399 در شنوایی سنجی توسط علی مازندرانی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 31 تیر 1399 در گفتار درمانی توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 16 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط سارا ملکی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 15 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط رحمان میربزرگ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 15 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 10 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط فرشید ناصری
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 10 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط منیره افراز
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 10 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط اسماعیل حسینی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 8 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط علی یاوری
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 5 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط رضا صناعی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 5 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط مبینا ملاحی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 5 تیر 1399 در خرید سمعک توسط روح الله احمدی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 3 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط الهه شکاری
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 3 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط زهرا عبدالهی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 3 تیر 1399 در شنوایی سنجی توسط ذبیح دماوندی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 18 خرداد 1399 در شنوایی سنجی توسط عالمه امامی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 18 خرداد 1399 در شنوایی سنجی توسط سمیه کریمی
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 18 خرداد 1399 در شنوایی سنجی توسط احمد طاهری

198 سوال

73 پاسخ

0 دیدگاه

28 کاربر

به مرکز مشاوره کلینیک سمیع خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه. شنوایی سنجی، گفتار درمانی و سمعک
...