طرح پرسش جدید:
طرح پرسش جدید:

پرسش و پاسخ های اخیر در گفتار درمانی

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 31 تیر 1399 در گفتار درمانی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط gzink111 (500 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 14 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط tttf0326 (180 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 14 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط tttf0326 (180 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 14 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط tttf0326 (180 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 14 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط tttf0326 (180 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط hakdgj5 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 4 فروردین 1399 در گفتار درمانی توسط rree308 (140 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 اسفند 1398 در گفتار درمانی توسط lolpv136 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 اسفند 1398 در گفتار درمانی توسط lolpv136 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 اسفند 1398 در گفتار درمانی توسط lolpv136 (300 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

195 سوال

67 پاسخ

0 دیدگاه

28 کاربر

به مرکز مشاوره کلینیک سمیع خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه. شنوایی سنجی، گفتار درمانی و سمعک
...