طرح پرسش جدید:
طرح پرسش جدید:

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در شنوایی سنجی توسط dabaosodmi3 (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 1 روز قبل در خرید سمعک توسط ttf1028 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 2 روز قبل در شنوایی سنجی توسط fish89fi (300 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

72 سوال

49 پاسخ

0 دیدگاه

15 کاربر

به مرکز مشاوره کلینیک سمیع خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه. شنوایی سنجی، گفتار درمانی و سمعک
...