طرح پرسش جدید:
طرح پرسش جدید:

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 5 روز قبل در گفتار درمانی توسط astao241 (280 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 24 بهمن 1398 در گفتار درمانی توسط fouaiukoau (300 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 18 دی 1398 در شنوایی سنجی توسط dflongcheng (300 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

82 سوال

54 پاسخ

0 دیدگاه

17 کاربر

به مرکز مشاوره کلینیک سمیع خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه. شنوایی سنجی، گفتار درمانی و سمعک
...